[scribus] printing symbols

Leszek Czerwosz (gmail) lczerwosz at gmail.com
Tue Sep 20 15:35:23 UTC 2016


But the 1 mm line can be printed and exported to pdf if it is not 
conveted to a Symbol

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
More information about the scribus mailing list