[scribus] printing page numbers

Leszek Czerwosz lczerwosz at gmail.com
Tue Sep 20 15:56:54 UTC 2016


ok, it is working

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
More information about the scribus mailing list