[Scribus] Scribus script (2nd try)

Kobus Wolvaardt kobuswolf
Wed Dec 15 04:52:49 CET 2004


Hi,

I think something might have gone wrong with my email and sending 
attachments (even if it was a small one)

Sorry for resending and clogging inboxes.

Take into acount that some of the comments might linewrap.

The two files are artscript.py:
 from scribus import *
x=1 # x starting point
y=53 # y starting point
kol=4 # amount of coloms the article should have
w=53*kol-6 # width of article 53 = colomn width and 6= gutter width 
between colomns
h=10 # intial article hight (it is incremented til the article fits the 
textbox)


myfile = open('frik.art', 'r')   #open file (also attached) that has the 
article in itopskrif = myfile.readline() #read the article heading
oplen=len(opskrif)
fontg= (w*1.0)/oplen/0.18 #Get the font size (from the amount of chars) 
(is there a better way of doing this?)
h2=fontg/2.0 #determine textbox hight
opsk = createText(x, y, w,h2 ,"opskrif")
setFont("Arial Bold",opsk) ## COMMENT THIS LINE IF YOU DONT HAVE THIS 
FONT!!!
setFontSize(fontg,opsk)
insertText(opskrif, 0, opsk)


y1=y+h2+0.5 # determine y starting point for main text body

#####Namw
naam = myfile.readline() # get authors name

f = createText(x, y1, w, h,"teksligaam") # create body of text
SetTextAlignment(3, f)
setColumns(kol,f ) # set colomns


paragrawe = myfile.readline()  #get the amount of paragraphs
tel=0
for i in range(int(paragrawe)): ##verander 5 na str->int van paragrawe
 a=myfile.readline() # read the paragraphs one by one (I dont think its 
neccesary but I had another bug that needed this)
 insertText(a, tel, f) # and insert in text box
 tel=tel+len(a)


fotokol = myfile.readline() # get the size of the photo (in colomns)
if int(fotokol) > 0:
  fotos=myfile.readline() # get photo name

myfile.close()
fokol=int(fotokol)
p=CreateImage(53,y1,51*fokol,4.24*10*fokol,"prentjie") # create image
  #I dont know to get the image size. At this point im just guesing the y 
size (and the picture doesnt want to scale to frame size - how do I set it 
to scale to frame size mode?)


LoadImage(fotos,p) # load image
TextFlowsAroundFrame("prentjie",1)

g = createText(x, y-h*2, w, h,"uitvee") # create a textbox to link to. 
(used to resize mainbody text)

linkTextFrames(f,g) # link it

while ( getTextLength(g) > 0 ):
   h=h+4.2437 # resize the main body text till there are no overflow 
chars in "uitvee"
   sizeObject(w,h,f)
deleteObject(g)

bolyn=CreateLine(1,y1+3,48,y1+3) # create the authors place (two lines 
with author name in between)
onderlyn=CreateLine(1,y1+8,48,y1+8)
naamboks = createText(1,y1+3,47,5.8,"naamdoos")
SetTextAlignment(1, naamboks)
TextFlowsAroundFrame("naamdoos",1) # set it that text flows around box
insertText(naam, 0, naamboks)
################################END OF SCRIPT#############################
The article file frik.art:
Die KOP word hier geplaas
Frikkinskie Wolwenhardt
5
Maandag vroegoggend is daar aan die Amerikaanse weskus geskiedenis gemaak 
toe die eerste privaat ruimtetuig die ruimte in is. Die span wat deur 
Microsoft se ander miljarder, Paul Allen, gefinansier is, is binne 'n 
korte drie jaar en met 'n skamele $30 miljoen suksesvol die ruimte in.
In Suid-Afrikaanse terme is dit 'n groot bedrag maar as 'n mens in ag neem 
dat een lansering van die pendeltuig $500 miljoen kos, dan is $30 miljoen 
vir die hele projek nie veel nie. Trouens, toe die sjampanjeproppe agterna 
geklap het, het daar reeds stemme opgegaan wat die Amerikaanse 
ruimtekorporasie, NASA, gekasty het vir hulle burokratiese 
ondoeltreffendheid. Die toekoms van ruimtevaart behoort aan die 
privaatsektor is gese.
`n Mislukte musiekfees, grootskaalse visumbedrog en regsaksies teen die 
voorsitter van die SA Business Club het die Suid-Afrikaanse gemeenskap in 
Londen die afgelope week geruk. In aldrie gevalle is Suid-Afrikaners wat 
geleenthede in die VK wou benut deur opportunistiese landsgenote 
uitgebuit. Die vraag ontstaan of - en hoe - sulke skades en skandes in die 
toekoms vermy kan word.
Die oorgangsgewigte vanaf die toestand na die volgende toestande by die 
begin toestand se gewig te tel. Met elke volgende simbool wat ontvang 
word, word die oorgangs gewigte na 'n toestand van al die vorige toestande 
af, bymekaar getel. Die kleinste gewig word gehou en die ander oorgange 
word weggegooi. Met elke volgende iterasie vind jy al agt toestande se 
gewigte en die toestand wat elkeen voorafgegeaan het.
Scaled Composites, die maatskappy wat die ontwikkeling gedoen het, het 
baie deurbrake gemaak. Hulle maak onder andere van 'n soort rubber en 
laggas gebruik om hulle vuurpyl sy vuur te gee. Verder het hulle nuwe 
oplossings bedink om ou probleme goedkoop en effektief op te los.
1
test.png
###################END OF ARTICLE FILE###### test.png should exist or be 
changed into something that exists.


Hope this helps somebody and I would like to know if this can be done in 
any other way (exept by hand obviously) because this seems to obvious to 
not be implemented in layout programs.

Cheers,
Kobus
-- 
Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/m2/
More information about the scribus mailing list