r19159 by jghali - #12335: Bug in Polish translation

scribus-commit scribus-commit at lists.scribus.net
Thu May 29 20:59:21 UTC 2014


Author: jghali
Date: Thu May 29 20:59:21 2014
New Revision: 19159

URL: http://scribus.net/websvn/listing.php?repname=Scribus&sc=1&rev=19159
Log:
#12335: Bug in Polish translation

Modified:
  trunk/Scribus/resources/translations/scribus.pl_PL.ts

Modified: trunk/Scribus/resources/translations/scribus.pl_PL.ts
URL: http://scribus.net/websvn/diff.php?repname=Scribus&rev=19159&path=/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.pl_PL.ts
==============================================================================
--- trunk/Scribus/resources/translations/scribus.pl_PL.ts (original)
+++ trunk/Scribus/resources/translations/scribus.pl_PL.ts Thu May 29 20:59:21 2014
@@ -22826,7 +22826,7 @@
   <message>
     <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="154"/>
     <source>Exporting Master Page:</source>
-    <translation>Ekport stron wzorcowych:</translation>
+    <translation type="unfinished">Eksport stron wzorcowych:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="154"/>
@@ -30954,7 +30954,7 @@
   <message>
     <location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="66"/>
     <source>Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
-    <translation type="unfinished">WÅ‚Ä
cz opcję bezpieczeństwa w ekportowanym pliku PDF. Jeśli wybrałeś PDF 1.3, PDF będzie zabezpieczony szyfrowaniem 40 bitowym. Jeśli wybrałeś PDF 1.4, zostanie zastosowane szyfrowanie 128 bitowe. Uwaga: szyfrowanie w PDF nie jest tak samo niezawodne jak szyfrowanie GPG lub PGP i ma pewne ograniczenia.</translation>
+    <translation type="unfinished">WÅ‚Ä
cz opcję bezpieczeństwa w eksportowanym pliku PDF. Jeśli wybrałeś PDF 1.3, PDF będzie zabezpieczony szyfrowaniem 40 bitowym. Jeśli wybrałeś PDF 1.4, zostanie zastosowane szyfrowanie 128 bitowe. Uwaga: szyfrowanie w PDF nie jest tak samo niezawodne jak szyfrowanie GPG lub PGP i ma pewne ograniczenia.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="67"/>
@@ -52829,7 +52829,7 @@
   <message>
     <location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="978"/>
     <source>Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
-    <translation>WÅ‚Ä
cz opcję bezpieczeństwa w ekportowanym pliku PDF. Jeśli wybrałeś PDF 1.3, PDF będzie zabezpieczony szyfrowaniem 40 bitowym. Jeśli wybrałeś PDF 1.4, zostanie zastosowane szyfrowanie 128 bitowe. Uwaga: szyfrowanie w PDF nie jest tak samo niezawodne jak szyfrowanie GPG lub PGP i ma pewne ograniczenia.</translation>
+    <translation type="unfinished">WÅ‚Ä
cz opcję bezpieczeństwa w eksportowanym pliku PDF. Jeśli wybrałeś PDF 1.3, PDF będzie zabezpieczony szyfrowaniem 40 bitowym. Jeśli wybrałeś PDF 1.4, zostanie zastosowane szyfrowanie 128 bitowe. Uwaga: szyfrowanie w PDF nie jest tak samo niezawodne jak szyfrowanie GPG lub PGP i ma pewne ograniczenia.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="979"/>
More information about the scribus-commit mailing list