r18943 by jghali - #12161: Hungarian translation update for 1.4.4

scribus-commit scribus-commit at lists.scribus.net
Mon Mar 24 07:51:02 UTC 2014


Author: jghali
Date: Mon Mar 24 07:51:01 2014
New Revision: 18943

URL: http://scribus.net/websvn/listing.php?repname=Scribus&sc=1&rev=18943
Log:
#12161: Hungarian translation update for 1.4.4

Modified:
  branches/Version14x/Scribus/resources/translations/po/scribus.hu.ts

Modified: branches/Version14x/Scribus/resources/translations/po/scribus.hu.ts
URL: http://scribus.net/websvn/diff.php?repname=Scribus&rev=18943&path=/branches/Version14x/Scribus/resources/translations/po/scribus.hu.ts
==============================================================================
--- branches/Version14x/Scribus/resources/translations/po/scribus.hu.ts (original)
+++ branches/Version14x/Scribus/resources/translations/po/scribus.hu.ts Mon Mar 24 07:51:01 2014
@@ -7967,7 +7967,7 @@
   <message>
     <location filename="../../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
     <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in File > Preferences > Fonts.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ezt engedélyezve a Scribus a hiányzó betűkészletek helyettesítésére a jövőben ezt a típust használja. Ezt módosíthatja, megváltoztathatja a Fájl > Beállítások > Betűkészletnél.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
@@ -14740,19 +14740,19 @@
     <location filename="../../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5625"/>
     <location filename="../../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5630"/>
     <source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame's shape for text flow of text frames below the object.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>A mindig téglalap alakú határoló doboz alkalmazása a keret alakja helyett az alsóbb keret szövegének körbefuttatásához.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5626"/>
     <location filename="../../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5631"/>
     <source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame's shape for text flow of text frames below the object.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ezt választva a kontúrvonal a csomópontok szerkesztése eszközzel módosítható, mely e paletta felett jelenik meg. Amikor szerkesztjük, egy második, különálló vonalat kapunk a eredeti keret alakjából az alsóbb keret körüli szöveg körbefuttatásához.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5627"/>
     <location filename="../../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5632"/>
     <source>Use the clipping path of the image.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>A kép vágógörbéjének alkalmazása.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5635"/>
@@ -16499,7 +16499,7 @@
   <message>
     <location filename="../../../scribus/langmgr.cpp" line="65"/>
     <source>Anii</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../scribus/langmgr.cpp" line="76"/>
More information about the scribus-commit mailing list